یافتن کالاها و سرویسها

VDS1
هاردHDD: 15 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه: 300 گیگابایت
رم RAM: 256 Mb اختصاصی
IP اختصاصی: 1 عدد
دارای کرنل اختصاصی
توضیحات بیشتر پلن
25,000 تومان ماهانه
VDS2
هاردHDD: 20 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه: نامحدود(ویژه)
رم RAM: 512 Mb اختصاصی
IP اختصاصی: 1 عدد
دارای کرنل اختصاصی
توضیحات بیشتر پلن
30,000 تومان ماهانه
VDS3
هاردHDD: 35 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه: نامحدود(ویژه)
رم RAM: 1024 Mb اختصاصی
IP اختصاصی: 1 عدد
دارای کرنل اختصاصی
توضیحات بیشتر پلن
35,000 تومان ماهانه
VDS4
هاردHDD: 50 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه: نامحدود(ویژه)
رم RAM: 2048 Mb اختصاصی
2 هسته ای
IP اختصاصی: 1 عدد
دارای کرنل اختصاصی
توضیحات بیشتر پلن
60,000 تومان ماهانه
VDS5
هاردHDD: 90 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه: نامحدود(ویژه)
رم RAM: 1024 Mb اختصاصی
2 هسته ای
IP اختصاصی: 2 عدد
دارای کرنل اختصاصی
توضیحات بیشتر پلن
95,000 تومان ماهانه